Dřevařská výroba - Stavební řezivo - Palivo.


 Dřevní hmota smrk, modřín, buk a jasan ve výřezech i celých délkách. 

Jehličnaté a listnaté surové kmeny a palivo, odřezky, polínka, piliny.

Sadební materiál a semenáčky lesních dřevin smrk, jedle, modřín, buk.