Historie a vznik firmy

V roce 1815 koupil žamberecké panství John Parish.  Velkostatek Žamberk měl tehdy  4235 ha lesa a 1628 ha polí, celkem 5863 ha.  Sídlo bylo v Žamberku a k tomuto panství patřilo dále 24 okolních vesnic. Po smrti Johna Parishe v roce 1856 se stává nástupcem synovec George.  Ten v roce 1869 k tomuto panství přikoupil velkostatek Brandýs nad Orlicí a Žampach, který následně prodává a ponechává si pouze část Hrubý les.
Při první pozemkové reformě přišlo panství o veškeré dvory na brandýsku a o část lesů a polí na žamberecku  (více jak 2000 ha).
 Oba velkostatky byly v majetku Parishů, s výjimkou válečného období, kdy na panství byla uvalena nucená správa, až roku 1948.
Dle zákona č. 142/1947  přichází rodina Parishů o veškerý majetek a 5. května 1948 je nucena tajně opustit svůj domov a přes Německo emigruje do Kanady. V roce 1990 se vrací zpět do vlasti syn posledního vlastníka panství Jan Marmaduk Parish, kterému se dle zákona č. 229/1991 Sb. o půdě v průběhu roku 1993 navrací zpět větší část majetku.
 Jan Marmaduk Parish v roce 1998 převádí majetek na  syna Davida Anthonyho Parishe, současného vlastníka.
Za účelem obhospodařování rodinného majetku  vzniká 1.4. 1993 firma Jan Parish – Správa Parishových lesů. Prvním ředitelem firmy se stává Ing. Vladimír Doleček (1.4.1993 – 30.6.2003). Od 1.7.2003 do 31. 1. 2019 je ředitelem firmy a zároveň odborným lesním hospodářem Ing. Jiří Fišera.
Hlavním předmětem činnosti je správa lesního majetku a na s tím spojené činnosti podnikání v lesním hospodářství, dřevařském průmyslu a myslivosti.