Informace o nás

Firma obhospodařuje lesní majetek pana Davida Parishe o výměře cca 3200 ha. Majetek se rorprostírá v oblasti od Brandýsa nad Orlicí, v okolí Žamberka až po Bartošovice v Orlických horách.
Pro tento majetek byl vyhotoven lesní hospodářský plán. Převažují smrkové (81%) a bukové (7%) lesní porosty na kyselých (40%) a živných stanovištích (32%).
Hospodářství je diferencováno podle přírodních podmínek a kategorií lesa. Lesní porosty jsou obhospodařovány kvalifikovaným personálem.
Na správu lesů navazují další přidružené činnosti spojené se správou majetku a zpracováním dřevní hmoty.