Přehled projektů podporovaných z

Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

z Programu rozvoje venkova pro období 2014 - 2020

 

 

 

Přehled projektů:

15/001/0432a/452/000578 - Lesní cesta Přední kopec - rekonstrukce lesní cesty kategorie 2L v délce 3,1 km, k.ú. Bartošovice v Orlických horách - dokončeno v roce 2016, cíl projektu: Investice do budování a rekonstrukcí lesnické infrastruktury

15/001/0861a/453/000043 - Lesní technika - pořízení UKT pro přibližování dřevní hmoty - dokončeno v roce 2016, cíl projektu: Investice do strojů a technologií využívaných v lesním hospodářství.

16/002/08510/453/000052 - Obnova a ochrana lesa - zřízení 3,3 km oplocenek za účelem ochrany výsadby MZD - dokončeno v roce 2016, cíl projektu: Hromadná ochrana melioračních a zpevňujících dřevin. Zajištění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stability porostů.

16/003/0861a/453/000768 - Modernizace školkařského provozu - projetk zahrnuje výstavbu fóliovníku a pořízení technologie pro přestování obalovaného sadebího materiálu - dokončeno v roce 2017, cíl projektu: Investice do strojů a technologií využívaných v lesním hospodářství.

16/003/0432a/453/004367 - Lesní cesta Brtečník -  celková oprava lesní cesty kategorie 2L pro odvoz dřevní hmoty v délce 0,91 km v k.ú. České Libchavy - dokončeno v roce 2018 - doposud administrováno, cíl projektu: Investice do budování a rekonstrukcí lesnické infrastruktury

17/005/08510/453/000386 - Ochrana MZD 2017 - projekt zaměřen na ochranu výsadeb lesních dřevin před škodami zvěří v celkové délce oplocení 4,95 km - dokončeno v roce 2018 - projekt administrován, cíl projektu: Hromadná ochrana melioračních a zpevňujících dřevin. Zajištění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stability porostů.

17/005/08610/453/000625 - Modernizace školkařského provozu 2017 - projekt zahrnuje pořízení neklimatizované haly - dočasné úložiště sadebního materiálu, vysokozdvižný vozík pro přepravu a manipulaci se sadebním materiálem a technologií sadbovačů pro přestovýní obalovaného sadebního materiálu - dokončen v roce 2018 - projekt administrován, cíl projektu: Investice do strojů a technologií využívaných v lesním hospodářství.